Honnørkort hos tannlege

støtte til tannbehandling

Det er veldig mange uføre som har et stort ønske om å få støtte til sine tannlegeutgifter. Men etter tannhelsetjenesteloven i Norge er det visse prioriterte grupper som får støtte eller gratis tannbehandling. En finner dog Vinterbro Tannlegesenter på utkant av Oppegård  som tilbyr reduserte priser for de med honnørkort men det er ikke mange av dem.

Det å være ufør med honnørkort i seg selv gir dog ikke rett til verken støtte til eller gratis tannbehandling. De gruppene i Norge som er prioritert under den offentlige tannhelsetjenesten (som har rett til gratis tannhelsehjelp) er ifølge Helsedirektoretet disse gruppene:

A. Barn og ungdom fra fødsel til og med det året de fyller 18 år.

b. Psykisk utviklingshemmede i og utenfor institusjon.

c. Grupper av eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie.

d. Ungdom som fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret.

e. Andre grupper som fylkeskommunen har vedtatt å prioritere som for eks. rusmisbrukere under tilsyn av offentlige instanser

I gruppe C kan det være bruk for et honnørkort men dette er brukere som er registrert i deres tilhørende kommuner som pleietrengende mennesker. Så dette punktet gjelder kun pasienter som er innlagt i en institusjon eller får besøk av hjemmetjenesten for mer enn 3 måender. I andre situasjoner må man belage seg på å betale tannlegeregningen selv. Alle de overnevnte gruppene får den nødvendige tannbehandlingen på offentlige tannklinikker.

I tillegg til denne overnevnte muligheten fins det en annen støtteordning definert av folketrygdloven § 5-6. Etter denne loven kan pasienter med spesielle behov få økonomisk støtte fra staten. Etter denne loven er det HELFO (tidligere NAV) som betaler da en del av regningen. For å kunne få denne økonomiske hjelpen trenger ikke pasienten å gjøre noe spesielt. Det er tannlegene i Norge som er ansvarlige for å hente denne støtten for deg fra HELFO. I Norge har kan du få støtte til besøket hos tannlegen dersom du lider av:

 • Tannproblemer grunnet spesielle sjeldne medisinke tilstander som er en uttømmende liste med sykdommer
 • Tannproblemer grunnet leppe-kjeve-gane spalte
 • Tannproblemer grunnet svulster eller utvekster i hode og munnen
 • Behov for tannbehandling for forebygging av infeksjon ved spesielle sykdommer som kreft
 • Sykdommer og anomalier som krever kirurgisk intervensjon
 • Behov for behandling av pyrea eller periodontitt (tannløsning)
 • Medfødte tannproblemer som har stor betydning for funksjon og estetikk (dette vurderes selvfølgelig av tannlegen)
 • Store avvik i bittet (som for eksempel stort overbitt eller underbitt)
 • Omfattende munntørhet som har forårsaket stor råtedannelse over lengre tid
 • Store tannskader grunnet fall/traumer osv
 • Tap av samtlige tenner i underkjeven

For mer informasjon kan man se her. Denne økonomiske hjelpen får man hos hvilken som helst tannklinikk enten offentlig eller privat. Prisene for pasienter som benytter seg av denne støtteordningen vil være på samme nivå uavhengig om man utfører behandlingen på en offentlig eller privat tannklinikk.

Om man faller mellom alle disse stolene kan man forsøke å søke om økonomisk støtte hos sitt lokale NAV-kontor.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*